Viser arkivet for stikkord script

Scripting i InDesign

I dag holdt jeg foredrag om scripting i InDesign på Indesign-konferansen i Oslo. Under foredraget viste jeg totalt 19 forskjellige script som hver for seg gjør hverdagen enklere, sparer deg for tid eller gjør ting som er vanskelig ellers. Her er infoen som blir lagt ut host IGM etter foredraget:

Script og sånt:

Lær å scripte InDesign:
Adobe scripting Guide
Adobe InDesign CS2 Official JavaScript Reference
Adobe InDesign Scripting Tutorial
Applescripting InDesign

Ressurser med mange script og referanser til script:
Adobe Exchange
Benedikt Gross
Marc Autret
InDesign Secrets
Indesign Magazine har mange artikler om scripting og mye annet gøy om InDesign

Script som ble nevnt i foredraget:
TextStylesReporter – dokumenterer tekstmalene i et dokument
Cornereffects – Avrunding av enkelthjørner på bokser (Innebygd)
MakeGrid – Lag en grid (rutemønster) av ett objekt (Innebygd)
AddGuides – Lag hjelpelinjer rundt ett eller flere objekter (Innebygd)
ExportAllStories – Eksporterer ut all teksten i ett dokument til feks RTF-fil (Innebygd)
FindChangeByList – Rydder opp i en tekst gjennom å gjøre mange søk/erstatt i ett (Innebygd)
Sort Paragraphs – Sorterer avsnitt (Innebygd)
TabUtilities – Lar deg sette tabulatorer ut fra hvor i teksten du er (Innebygd)

ShowImageProperties – Viser ekstra informasjon om et bilde
FindImagesByDPI – Finner alle bilder med en oppløsning under en angitt verdi
ImageNameTag – Legger på en etikett på hvert enkelt bilde
FindChangeByColor – Erstatter alle forekomster av en farge med en annen
GraphTools – Lager vertikale og horisontale stolpegrafer
Claquos! – Lage kakediagrammer
MultiPageImport – Importer flersidige dokumenter og tilpass til dokumentformatet
AlignLeftEdges – Sørger for å venstrestille titler og annet som får et (ufrivillig) innrykk
Undo History – Gir deg en oversikt over historikken din og lar deg gå tilbake til et hvilket som helst tidligere punkt
CalendarWizard – Lag din egen kalender!

Noen tips:
Script i CS3 legges innenfor mappen Scripts/Scripts Panel inne i InDesign-mappen.
Script i CS2 legges innenfor mappen Presets/Scripts inne i InDesign-mappen.
Av og til dukker det opp eldre script som ikke lar seg kjøre. Det er fordi CS3 har endret dokumentmodell. De scriptene legger du i en egen mappe som heter Version 4.0 Scripts og ligger i Scripts Panel-mappen.
Du kan sortere scriptene ved å legge til XX) foran navnet hvor XX er et tall fra 00-99. Det laveste tallet kommer først.
Det er lurt å endre navn på JavaScript som har etternavn .js til etternavnet .jsx. Da vil de åpnes i Adobes ExtendScript Toolkit fremfor standardprogrammet for Javascript (som ofte er Dreamweaver)