Viser arkivet for stikkord avis

Den "nye" Nada-profilen

I juni kom den nyeste versjonen av Nadas profil for repro til avis . Etter et snaut halvår tid er det greit å oppsummere noen erfaringer.

Alle jeg har pratet med om denne profilen er enige om at reproen/bildekvaliteten er langt bedre enn i de tidligere profilene. Bildekvaliteten i avisene er rett og slett blitt mye bedre. Det er virkelig gledelig og kanskje den aller viktigste plussfaktoren! Den andre plussfaktoren er at det å arbeide med bilder i CMYK i Photoshop nå er blitt mye lettere. Kjempebra!

Dessverre stopper det der. Et av de uttalte målene for den nye profilen er at avistrykkeriene skal slippe å gjøre en ny prosess med nye innstillinger for farge, etc. Her svikter det ordentlig. Nada skriver på sine sider at man skal tilpasse seg en linjær avisproduksjon, altså at et 50% punkt i den digitale originalen også kommer ut som 50 % på det endelige trykkarket. Det er mange gode tekniske grunner til ikke å gjøre det på den måten, men det skal jeg la ligge. Det store, store problemet ligger her i ICC-profilene. Mens de tidligere profilene kompenserte for en punktstigning på ca 10 % – altså at 50 % vokste til 60 %, kompenserer den nye profilen for hele 20 % punktstigning. Hvis vi følger Nadas anbefalinger i avistrykkeriet, vil da et 50 % punkt opptre som ca 35-40 % i avisen. Bilder og alt annet blir vesentlig lettere enn tidligere.

Nadas innvending mot dette vil primært være at avisene man har testet i prosjektet har en høyere punktstigning enn “linjært”. Men da er det jo disse som har lagt opp til feil produksjon i forhold til standarden. Alle annonser, alle bilder, alle bunner har blitt mørkere enn de i følge standarden skal være! Og dette tilpasser man seg?

Den nye standarden opererer også med et nytt fargerom, nemlig fargerommet som er definert i ISO-standarden for avistrykk. Mens de tidligere profilene var hjemmesnekrede profiler av mer eller mindre dubiøs kvalitet, er den nye profilen basert på målingene fra ISO-standardiseringen i avis. Det er i seg selv utmerket, men det vil jo føre til at avisene som bruker anbefalingene i “standarden”, med Density på 1,1 i sort og 0,9 på kulørene ofte vil ende opp med et annet fargerom enn standarden tilsier.

Til sammen fører disse faktorene til at avistrykket i Norske aviser ikke blir slik annonsørene og fotografene hadde hatt grunn til å forvente. Skal avisene trykke slik de kommuniserer at de trykker (gjennom den nye profilen), må også trykkeriet tilpasse seg dette gjennom å standardisere mot ISO-standarden for avistrykk og bruke ISO-kurve C (med 20 % punktstigning) i tilpasningen. Alt annet vil gi feil resultater, men likevel bedre resultater enn det vi hadde fra før av.