Bilder

Alle bildene i Mediegrafikk.

Total fargemengde i nada-profilen

Illustrasjonen viser hvor mye total farge som brukes når en gitt gråtone konverteres til en gitt NADA-profil. Den blå og grønne kurven viser den opprinnelige NADA-profilen, mens den gule og røde viser den nye profilen fra juni 2007.
Annonse